Valdres SKog lassbarer

Tjenester

Vi etterstreber å bli markedets foretrukne valg for hogst foryngelseshogst gjennom å levere det beste totalproduktet. For å få til dette strekker vi oss hele tiden for å øke arealnettoen på din skogeiendom.

Vi har en moderne utstyrets park, Dette sikrer verdiene dine, fremdrift, forutsigbarhet og reduserer lekkasje ut i naturen.

I vårt hjemmemarked i Valdres er ingen skogsdrift for liten, – ingen skogsdrift for stor!
Nettside levert av TALA | © | Personvern
crossmenuarrow-right