Økonomi

Driftspriser, skogfond, kalkyler og netto etter skogsdrift

Hva avgjør driftsprisen?

Tidligere ble prisen fastsatt på bakgrunn av skjønn eller «magefølelse». Dette ga ikke rettferdighet skogeierne mellom, og prisen hadde en tendens til å variere lite.

I dag bruker vi driftskalkyle som hensyntar alle driftsforhold og gir en driftspris utifra forutsetninger som er til stede.

Det er flere faktorer som avgjør hvor lett eller vanskelig er skogdrift er. De viktigste forholdene som avgjør prisen på hogst og framkjøring er:

 • Driftsstørrelse
 • Antall drifter i samme område
 • Middeldimensjon pr tre
 • Antall sortiment
 • Kjørelengde på veg
 • Kjørelengde i terrenget
 • Høgdeforskjell ved framkjøring
 • Ensidig / tosidig velte
 • Ryddemengde (småbusker som ikke gir tømmer)
 • Arrondering av feltet
 • Andel utkant
 • Andre vanskeligheter

Hvilken netto blir det av drifta?

Det som er mest avgjørende for hvor vellykket skogsdrifta blir og hvor stor driftsnetto skogeieren sitter igjen med, er følgende:

 • God planlegging
 • Klare instrukser
 • Klargjorte veger / velteplasser
 • Rasjonell reiserute
 • Godt pleide bestand
 • Riktig aptering / sortering
 • God driftsledelse

Skogfond

Skogfond er en tvungen fondsavsetning som gir skattefordeler. Den blir regnskapsført som utgift når den trekkes, men bare 15 % av pengene blir inntektsført igjen når de tas ut til kulturarbeider (planting, ungskogpleie etc) og vegformål. Resten, 85 %, er skattefri inntekt. Ordningen gjelder også dersom du gjør arbeidet sjøl.

Skogfond kan også brukes til en del formål som ikke gir skattefordel.

Hvor mye som skal avsettes til skogfond avgjør skogeieren sjøl, med valgfri sats i intervallet 4 – 40 % av bruttoverdien av tømmeret. Pengene trekkes direkte i tømmeroppgjøret, og skogeieren må oppgi skogfond-sats når tømmeret blir innmeldt for salg.

Husk å sjekke på tømmerkontrakta du får tilsendt at riktig sats vil bli trekt!

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...